Tarptautinis olimpinis komitetas

06 02 14 Torch Relay 03 hd

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) – tarptautinė nevyriausybinė ne pelno siekianti Olimpiniam sąjūdžiui vadovaujanti organizacija, sujungianti visą olimpinę šeimą į vieną visumą. TOK skatina bedradarbiavimą tarp nacionalinių olimpinių komitetų, tarptautinių sporto federacijų, sportininkų, olimpinių žaidynių organizacinių komitetų, remėjų ir Jungtinių Tautų organizacijų. Tokiu būdu, TOK užtikrina olimpinių žaidynių tęstinumą bei olimpinių vertybių sklaidą pasaulyje.

Pagridinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Tarptautinis olimpinis komitetas ir visas olimpinis sąjūdis -  olimpine chartija.

TOK misija - visame pasaulyje populiarinti olimpizmą ir vadovauti olimpiniam sąjūdžiui.

TOK vaidmuo yra:

 • remti ir skatinti sporto etikos laikymąsi bei sportu ugdyti jaunimą, dėti pastangas, kad sporte vyrautų kilnaus elgesio dvasia ir būtų išguita prievarta;
 • skatinti ir remti sporto bei sporto varžybų organizavimą, plėtrą ir koordinavimą;
 • užtikrinti olimpinių žaidynių šventimo periodiškumą;
 • siekiant, kad sportas tarnautų humaniškumui, bendradarbiauti su kompetentingomis visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis bei institucijomis ir tokiu būdu skatinti taiką;
 • imtis veiksmų siekiant sustiprinti olimpinio sąjūdžio venybę ir užtikrinti nepriklausomybę;
 • kovoti su bet kokia olimpinį sąjūdį veikiančia diskriminaciją;
 • siekiant įgyvendinti vyrų ir motetų lygių galimybių principą, skatinti ir remti moterų dalyvavimą visose ir visų lygių sporto struktūrose;
 • vadovauti kovai su dopingu sporte;
 • skatinti ir remti priemones, padedančias apsaugoti sportininkų sveikatą;
 • priešintis bet kokiam politiniam ar komerciniam piktnaudžiavimui sportu ir sportininkais;
 • skatinti ir remti sporto organizacijų ir valstybinių institucijų pastangas visaip rūpintis socialine ir profesine sportininkų ateitimi;
 • skatinti ir remti sporto visiems plėtrą.

Daugiau informacijos rasite oficialioje TOK svetainėje.

TOK pripažintų organizacijų sąrašą rasite čia.

Partneriai

loto

Rėmėjai

l r krasta impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas