Olimpinė akademija

Lietuvos olimpinė akademija – visuomeninė organizacija, kurios tokslas yra vadovaujantis Olimpine chartija propaguoti olimpizmą, studijuoti olimpinio sąjūdžio istoriją, teoriją ir praktiką, įgyvendinti žmonių fizinio ir dvasinio ugdymo, kilnumo sporte ir gyvenimo puoselėjimo programas, atsižvelgiant į olimpinio sąjūdžio pagrindinį tikslą, prisidėti prie taikesnio ir geresnio pasaulio kūrimo, sportu ugdant jaunimą olimpizmo dvasia, reiklia tarpusavio supratimui, draugystei ir solidarumui, atsiribojant nuo bet kokios diskriminacijos.

Lietuvos olimpinės akademijos įkurta 1989 m. LOA iniciatoriai buvo profesoriai S.Stonkus ir J.Šliažas. Pirmuoju Lietuvos olimpinės akademijos prezidentu išrinktas doc. V.Jasiūnas.

Lietuvos olimpinės akademijos taryba:

Prazidentas – dr. Artūras Poviliūnas

Viceprezidentas – prof. habil. Dr. Algirdas Raslanas

Dekanas – Algimantas Gudiškis

Sekretorė – Vita Balsytė

Nariai:

Doc. Česlovas Garbaliauskas

Dainius Kepenis

Prof. Aleksas Stanislovaitis

Dr. Asta Šarkauskienė

Prof. Povilas Tamašauskas

Vida Vencienė

Doc. Ramunė Žilinskienė

www.loa.lt
loa@loa.lt

Partneriai

loto

Rėmėjai

l r krasta impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas