Paremk

Gerbiamieji,

Vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-03-02 raštu Nr. (18.16-31-1)-R-2096, informuojame, jog esama pasikeitimų  2 procentų pajamų mokesčio dalies paramos skyrimo tvarkoje.

Pristatome tuos pasikeitimus, kurie yra aktualūs ir mums, kaip potencialiems paramos gavėjams, ir Jums, galintiems tą paramą teikti.

1. Naujos redakcijos prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį FR0512 forma 02 versija (pridedama).

2. Esminės naujovės:

2.1. paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai  nebus priimami);

2.2. asmuo, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

2.2.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

2.2.1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

2.2.1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

2.2.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2.2.3. atsiųsti paštu.

2.3. kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai;

2.4. paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta  FR0512 forma 02 versija (pridedama).

3. Informacija ir konsultacijos:

3.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;

3.2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai reikia užpildyti specialią formą FR 0512 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintomis raidėmis. Specialią prašymo formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI interneto svetainėje.

 

Pagarbiai,

Lietuvos olimpinio fondo rekvizitai reikalingi labdaros, paramos ir 2 proc. pajamų mokesčio pervedimui

 

Paramos gavėjo pavadinimas: Lietuvos olimpinis fondas

Buveinės adresas: Olimpiečių g.15, LT-09200 Vilnius

Įmonės kodas: 190725412

Banko kodas: 70440

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT48 7044 0600 0090 8512

 

Partneriai

loto

Rėmėjai

l r krasta impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas