LTOK komisijos

 • Etikos komisija (pirmininkas Arvydas Juozaitis)
 • Finansų ir ekonomikos komisija (Romualdas Bakutis)
 • Kultūros ir istorijos komisija (Artūras Poviliūnas)
 • Mandatų komisija (Valentinas Paketūras)
 • Olimpinio švietimo komisija (Rolandas Zuoza)
 • Pašalpų komisija (Valentinas Paketūras)
 • „Sportas ir aplinka“ komisija (Jonas Jankauskas)
 • „Moterys ir sportas“ (Daina Gudzinevičiūtė)
 • „Sportas visiems“ komisija (Bronislavas Vasiliauskas)
 • Sporto mokslo ir specialistų kvalifikacijos kėlimo komisija (Algirdas Raslanas)
 • Sporto medicinos ir antidopingo komisija (Dalius Barkauskas)
 • Sportininkų komisija (Edvinas Krungolcas)
 • Trenerių komisija (Jonas Algimantas Juozaitis)
 • Vasaros olimpinių sporto šakų komisija (Valentinas Paketūras)
 • Žiemos olimpinių sporto šakų komisija (Lilija Vanagienė)
 • Žiniasklaidos komisija (Gintaras Nenartavičius)
 • Užsienio ryšių komisija (Daina Gudzinevičiūtė)

Partneriai

loto

Rėmėjai

l r krasta impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas